Monthly Archives: maart 2024

Betere Toekomst Voor kinderen In Tanzania

Stichting Happy Watoto stelt kwetsbare Tanzaniaanse kinderen in staat een betere, zelfstandige toekomst op te bouwen. Hierbij staat gedegen onderwijs centraal: de kinderen doorlopen de kleuterschool, de basisschool, middelbare school en een vervolgopleiding, waarbij ook geholpen wordt bij het vinden van een betaalde baan.

SLHK heeft in 2010-2011 geld geschonken om voor de Ngorika Happy Watoto School in Arusha een computerklas op te zetten en in te richten. Een van de leden van Lions Club Zandvoort is eind januari 2024 in de school geweest en heeft de klas bezocht. SLHK heeft in 2024 weer een financiering gedaan om nieuwe PC’s aan te schaffen. 

Workshop voor dove kinderen

Stichting Tanzatoto zet zich in voor het verbeteren van de levensomstandigheden van dove kinderen. Duizenden kinderen zijn in Tanzania verstoken van speciale zorg of onderwijs. De meesten van hen leiden een geïsoleerd en onzichtbaar bestaan.
Tanzatoto wil het isolement van zowel de kinderen als hun families doorbreken door ze zichtbaar te maken en een stem te geven. SLHK ondersteunt Tanzatoto met de financiering van workshops.