Monthly Archives: september 2015

Aangepaste Computer Voor Baloe

Sil

Sil is bezig op de aangepaste computer

Baloe is een peuterspeelzaal van de Hartekamp Groep voor zeer jonge kinderen met een beperking.. Zij krijgen hier fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Het bestuur van de SLHK heeft vandaag een aangepaste computer overhandigd aan Baloe.  De computer is voor de peuters van de Vroegbehandeling Baloe in Haarlem.

Zie ook het persbericht in dichtbij