Contact

 

Het bestuur:

Voorzitter: Hajo Valk

Secretaris: Bert Buma

Penningmeester: Marcel Polak

 

Bankgegevens:

Bankrekening: 56.58.26.247

IBAN: NL 35ABNA0565826247

 

KvK inschrijving:

KvK Amsterdam

Registratie nummer:  34176235

 

Contact: marcel.polak (at) wxs.nl

Leave a reply

required