Monthly Archives: februari 2019

Van Voorthuijsen School

De van Voorthuijsenschool is een school voor zeer moeilijk lerenden. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Het onderwijs richt zich op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Het onderwijs gaat er vanuit, dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. Met een donatie van de Stichting Lions Helpen Kinderen is er een nieuwe zandbak gebouwd inclusief afdekking.