Monthly Archives: maart 2006

Vervoer voor Weeskinderen

Derde Wereld 1Gezondheid en scholing legt de basis voor een goede start in het leven en kans op een waardevolle toekomst. Toch hebben heel veel kinderen op de wereld geen kans om een school te volgen, zoals kinderen in India uit de allerarmste gezinnen: straat en weeskinderen, gehandicapten en HIV-pos/met Aids besmette kinderen.

Stichting Derde Wereld Hulp

De Stichting Derde Wereld Hulp zet zich in kinderen in Vijayawada een stad in de Indiase deelstaat Andrha Pradesh. Voor de opvang van deze kinderen bouwen zij scholen en huizen. Daarnaast verleent de Stichting ook hulp aan de veelal uitzichtloze situatie van de gezinnen in de sloppenwijken. Mede door sponsoring door Lions Zandvoort is o.a. bovenstaand busje aangeschaft dat wordt ingezet voor vervoer van zieke kinderen naar het ziekenhuis. Deze kinderen wonen in het Tulip Garden huis, een tehuis voor zieke met HIV besmette kinderen.