Monthly Archives: september 2008

Schoon Water Voor Kinderen

bangladesh 2

Waterput in Bangladesh

Het is een open deur: Iedereen heeft recht op schoon drinkwater. Dit is immers de basis voor een goede gezondheid en dus de kans op een toekomst. Toch hebben 1,1 miljard mensen op de wereld geen toegang tot schoon drinkwater.

Stichting Max

Stichting Max bestrijdt kindersterfte met kleinschalige drinkwaterprojecten in Bangladesh. De combinatie van drinkwatervoorzieningen, latrines en voorlichting is de meest efficiënte manier om ziektes te bestrijden en kinderen een toekomst te geven. Stichting Max bouwt de waterputten in Bangladesh samen met de lokale bevolking. De overheadkosten worden door de bestuursleden van Stichting Max zelf betaald. Dus elke euro die binnenkomt, gaat naar waterprojecten.