Doel Van De Stichting

De Stichting Lions Helpen Kinderen (SLHK) stelt zich ten doel kinderen in nood of in achterstandsituaties te helpen. Hiervoor worden projecten in zowel Nederland als in ontwikkelingslanden ondersteund. De Stichting Lions Helpen Kinderen is in 1975 door de Lionsclub Zandvoort opgericht. De Lionsclub Zandvoort zorgt voor de fondsenwerving en de Stichting realiseert de projecten. De stichting richt zich met name op projecten waarbij participatie van de SLHK van doorslaggevend belang is. Met ander woorden, projecten die zonder hulp van de stichting niet kunnen worden uitgevoerd. Ook richt de stichting zich met name op concrete projecten waarbij ook een vrijwilligersbijdrage geleverd kan worden.

De stichting heeft reeds vele initiatieven ondersteund. Vele projecten in Nederland, maar ook in Afrika, India en Zuid Amerika zijn reeds gerealiseerd. De stichting heeft geen beheerskosten zodat alle inkomsten aan goede doelen kunnen worden besteed.

Kids_in_het_gras