Monthly Archives: juli 2023

Hulp voor Studenten

Albanië is nog steeds een van de armste landen van Europa met hoge werkeloosheid. Inkomens zijn laag en met name vrouwen hebben er een lage sociale en economische status. Er is door Zending Zonder grenzen een project opgestart in Albanië om kansarme jonge vrouwen te ondersteunen bij hun studie. De ouders hebben meestal geen scholing waardoor ze een heel laag inkomen hebben. Daardoor kan er geen vervolgopleiding voor de kinderen betaald worden. Stichting Lions Helpen Kinderen sponsort de opleiding van 4 studentes